Zastav smrad z Počerad!

  • Již se k výzvě připojilo

podpisů

VYZÝVÁME VLÁDU, ABY UČINILA VŠECHNY POTŘEBNÉ KROKY K UZAVŘENÍ NEJVĚTŠÍ ČESKÉ UHELNÉ ELEKTRÁRNY POČERADY. NOVÝ MAJITEL PAVEL TYKAČ  JI PLÁNUJE PROVOZOVAT DALŠÍ DESÍTKY LET A OHROŽOVAT ZNEČIŠTĚNÍM NAŠE ZDRAVÍ I GLOBÁLNÍ KLIMA.   

Proč Počerady smrdí

NEJVĚTŠÍ ZNEČIŠŤOVATEL V ČR

Elektrárna vypustí téměř tolik CO2 jako všechna nákladní auta v České republice (5,5 mil. tun ročně)

Největší zdroj toxické rtuti

Elektrárna vypustí do ovzduší 223 kg rtuti ročně, stovky tun prachu a tisíce tun oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Plýtvavá

Z energie uložené v uhlí využívá na výrobu elektřiny jen 1/3. Zbytek proletí komínem (a hlavně chladícími věžemi).

Nepotřebná

Elektrárna vyrábí  40 % z přebytku elektřiny České republiky, který vyvážíme. Jen si tak ničíme krajinu a zdraví.

Uzavření elektrárny žádají významné české osobnosti

Petr Pithart

Petr Pithart

Bývalý premiér České republiky, signatář Charty 77

Alena Dernerová

Alena Dernerová

Lékařka a mostecká senátorka

Bedřich Moldan

Bedřich Moldan

Vědec, bývalý ministr životního prostředí

Šimon Pánek

Šimon Pánek

Ředitel společnosti Člověk v tísni

Jiřina Šiklová

Jiřina Šiklová

Socioložka, signatářka Charty 77

 ...a dalších více jak 50 osobností vědy, medicíny, umění a místní i celostátní politiky.

Stáhnout celý seznam osobností. 

Proč smrdí i prodej Počerad?

Investiční dravec pavel tykač se sídlem na kypru

Pavel Tykač není dobrý hospodář, k firmám přistupuje jako investiční dravec. Vršanská uhelná (tedy firma s největšími zásobami hnědého uhlí v zemi) vygenerovala za roky 2009-17 ztrátu 858 milionů korun. Přitom zároveň vyplacená dividenda Tykačově mateřské firmě sídlící v kyperském daňovém ráji byla 14,75 miliardy korun. Od roku 2014 také klesá každoročně průměrná měsíční mzda zaměstnanců

Ohrožení Ústeckého kraje

Počerady bude od roku 2024 vlastnit Pavel Tykač (skrze firmu se sídlem na Kypru), který ovládá také elektrárnu Chvaletice. Zároveň těží na velkolomech Vršany a ČSA. Což z jeho skupiny firem udělalá druhého nejsilnějšího hráče v oblasti uhelné elektřiny a poskytne Pavlu Tykačovi další politický i finanční kapitál potřebný k tlaku na výjimky z limitůl pro znečištění ovzduší Také to může ohrozit dobře nastavený trend ozdravení a restrukturalizace Ústeckého kraje

Nevýhodný obchod

V roce 2015 odmítl ČEZ prodat elektrárnu za 8 miliard korun, v roce 2017 dokonce za 10 miliard, protože to nebylo výhodné. Nyní jsou ve hře jen 2 miliardy korun

Provoz až do roku 2052!

ČEZ elektrárnu Počerady prodal za 2 miliardy uhlobaronovi Pavlu Tykačovi, který ji chce provozovat do roku 2052, do vyuhlení velkolomu Vršany. To je v zásadním rozporu s klimatickou krizí současnosti.

HROZÍ Nárůst cen tepla

Stát přislíbil odstavení této a dalších elektráren a preferenci dodávek uhlí pro teplárny. Plány Pavla Tykače jsou úplně opačné

Na kampani "Zastav smrad z Počerad" spolupracují

Kampaň podporují

Pro bližší informace kontaktujte Greenpeace nebo Hnutí DUHA.

Zpracování osobních údajů se řídí v případě Greenpeace následujícím zněním, v případě Hnutí DUHA tímto dokumentem.